16 Personalities


  Nhà phân tích

  Lý trí và trực quan - họ rất độc lập, tư tưởng thông thoáng và giàu trí tưởng tượng, họ tỏa sáng trong các cuộc tranh luận trí tuệ và các lĩnh vực khoa học công nghệ.


  INTJ - (Nhà khoa học)

  INTP - (Nhà tư duy)

  ENTJ - (Nhà điều hành)

  ENTP - (Người nhìn xa)


  Nhà ngoại giao

  Tử tế và trực quan - họ rất cộng tác, đồng cảm và giàu trí tưởng tượng, họ tập trung vào sự đồng cảm, đạo đức và hợp tác.


  INFJ - (Người che chở)

  INFP - (Người lý tưởng hóa)

  ENFJ - (Người trao đi)

  ENFP - (Người truyền cảm hứng)


  Nhà giám sát

  Rất tinh ý và có kế hoạch - họ rất thực tế, tỉ mỉ và truyền thống, họ đón nhận và tạo ra các nguyên tắc, sự an toàn và ổn định ở bất cứ nơi nào họ đến.


  ISTJ - (Người trách nhiệm)

  ISFJ - (Người nuôi dưỡng)

  ESTJ - (Người giám hộ)

  ESFJ - (Người quan tâm)


  Nhà thám hiểm 

  Có óc quan sát và giỏi tìm kiếm - họ rất tự phát, thiết thực và sáng tạo, họ có thể nhanh chóng đưa ra kết luận và biết tận dụng tối đa mọi thứ ở môi trường xung quanh họ.


  ISTP - (Nhà cơ học)

  ISFP - (Người nghệ sĩ)

  ESTP - (Người thực thi)

  ESFP - (Người trình diễn)

   
  Tư vấn ngay

  CHỨNG NHẬN


  -------