Thùy trán trước

 

THÙY TRƯỚC TRÁN:

Kiểm soát những cảm xúc nhất thời và sự bốc đồng, khả năng đánh giá các tình huống xã hội, giao tiếp, khả năng kiểm soát và áp chế những hành vi không được xã hội chấp nhận.

Chức năng nhận thức thực hiện hành vi, đánh giá, lập luận giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, khả năng sáng tạo tư duy trìu tượng.

Khả năng thực hiện những nhiệm vụ có sự phối hợp thống nhất thông tin theo thời gian và góc nhìn đa chiều. Khả năng phân biệt giữa các sự việc, hiện tượng,

Chức năng cảm xúc và cũng là nơi lưu giữ thông tin về tính cách của mỗi người.

Giữ chức năng đánh giá lập luận, lập kế hoạch cũng như các khả năng tương tác lãnh đạo hay quản lý  bản thân

Thùy trán

 

THÙY TRÁN:

Phản ánh năng lực tư duy sức mạnh lý trí và phản ứng lý trí của mỗi cá nhân

Thùy trán giữ các chức năng tư duy phân tích, logic tổng hợp, so sánh, đánh giá lập luận lôgic.

Khả năng giải quyết vấn đề, lường trước rủi ro. Khả năng lên kế hoạch tưởng tượng và tính toán chi tiết.

Khả năng biện luận, ngôn ngữ, xử lý từ ngữ cấu trúc câu, khả năng lập luận hùng biện cũng như tổng hợp chỉnh thể lập luận

Thùy trán chịu trách nhiệm tưởng tượng, liên tưởng sáng tạo và phát ý tưởng. Tư duy sáng tạo và hình ảnh

Thùy trán cũng biểu hiện sự tự tin ở bản thân thể hiện bên trong hay bên ngoài. Nó cũng phần nào phản ánh trí thông minh logic toán học và khả năng học giỏi toán hình toán đại. 

 

 

Thùy đỉnh

 

THÙY ĐỈNH:

Thùy đỉnh giữ chức năng kiểm soát chuyển động cảm giác không gian, tham gia vào việc tiếp nhận cảm nhận và xử lý thông tin xúc giác, khả năng tổng hợp phân tích và xử lý các kích thích về giác quan,  cầm nắm nhận dạng các vật thể

Mô phỏng động tác mới

Nắm bắt quy trình lắp ghép tinh xảo, ảnh hưởng lớn phản xạ cơ thể, sức bền và khả năng giữ cân bằng. Thùy này đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các thông tin từ tất cả các giác quan và thao tác với các đồ vật. Một phần của thùy đỉnh có liên quan đến không gian và thị giác.

Thùy đỉnh cao, cá nhân có nhu cầu vận động nhiều, có khả năng thực hiện các hành động đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay hoặc sự uyển chuyển của cả cơ thể tốt.

Đây chính là thùy có liên quan đến chỉ số VAK – phương pháp học tập hiệu quả nhất trong kết quả phân tích (phương pháp tiếp thu bằng vận động – kinesthetic learning)

Thùy đỉnh kiểm soát khả năng quan sát không gian, thùy đỉnh cũng giữ vai trò giữ các chức năng liên quan đến cấu trúc ngữ pháp và sắp xếp câu.

Thùy thái dương

 

THÙY THÁI DƯƠNG:

Thùy thái dương chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua thính giác. Chịu trách nhiệm xử lý phân tích các thông tin âm thanh ngôn ngữ và kích thích xúc cảm.

Khả năng phân biệt nhạy cảm với âm thanh âm vực tiếng ồn nhịp điệu tiết tấu Thùy Thái Dương có các chức năng cảm thụ Âm Nhạc và lưu trữ thông tin cảm xúc

Thùy thái dương trái thể hiện khả năng hiểu thông qua ngôn ngữ nói và lưu giữ thông tin về ngôn ngữ như ý rằng khi nhớ qua thính giác thường nhanh nhưng không sâu và lâu.

Thùy thái dương cao, cá nhân rất nhạy cảm với cao độ, trường độ, tiết tấu nhịp điệu âm thanh và ngôn ngữ nói.
Đây chính là thùy có liên quan đến chỉ số VAK – phương pháp học tập hiệu quả nhất trong kết quả phân tích (phương pháp tiếp thu bằng thính giác – auditory learning)

Thùy chẩm

 

THÙY CHẨM:

Giữ chức năng quan sát tổng hợp xử lý thông tin và ghi nhớ qua thị giác, màu sắc đen, trắng, khoảng cách, hình ảnh không gian, di chuyển và nhận diện và thể kí hiệu biểu tượng chữ viết phần lớn thông qua việc tiếp xúc trực tiếp bằng thị giác và ở dạng tích hình ảnh.

Tiềm năng của Thùy Chẩm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp thu học tập thông qua thị giác.

– Xử lý các thông tin về hình dáng, màu sắc, khoảng cách các đồ vật, nhận diện biểu tượng và kí hiệu.
Thùy chẩm cao, cá nhân có khả năng quan sát tốt, dễ dàng những thông tin được tiếp nhận bằng mắt như hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ. Nhạy cảm với ánh sáng, màu sắc, có khả năng cảm nhận hình ảnh đồ họa.
Đây chính là thùy có liên quan đến chỉ số VAK – phương pháp học tập hiệu quả nhất trong kết quả phân tích (phương pháp tiếp thu bằng thị giác – visual learning)

 
Tư vấn ngay

CHỨNG NHẬN


-------