Anh Trần Đình Tứ

Sau khi sử dụng dịch vụ sinh trắc học dấu vân tay từ mindtech.vn. Cá nhân tôi có một số cảm nhận như sau:

 

Bảng báo cáo sinh trắc học dấu vân tay từ dịch vụ đã cung cấp cho cá nhân các thông tin quan trọng về các loại năng lực bẫm sinh của não bộ trong học tập và định hướng nghề nghiệp thông qua các chỉ số cụ thể TFRC, ATD, các chỉ số EQ, IQ,AQ,CQ.

 

Đồng thời bảng báo cáo cũng cung cấp thông tin rất đúng và phù hợp về tính cách cá nhân, điểm yếu, điểm mạnh dựa trên dữ liệu về thông tin sinh học từ dấu vân tay.

 

Bảng thông tin phản ánh đúng, khoa học, chi tiết về đặc điểm năng lực, tính cách cá nhân mà bản thân đang có.

 

Bảng mô tả này, giúp tôi tự tin, quyết tập và tập trung hơn trong sự sự nghiệp đã chọn,nghề nghiên cứu khoa học, nhà giáo.

 

Hiểu biết về đặc điểm năng lực bẩm sinh của chính mình là khả năng thiết yêu cho mỗi cá nhân cho xây dựng và phát triển sự nghiệp, bạn bè, các mối quan hệ xã hội. Nó đóng vai trò như phần cứng của máy tính, phần căn của con người trong định hướng nghề nghiệp, phát triển năng lực, phong cách cá nhân.

 

Trân trọng cảm ơn dịch vụ từ công nghệ não bộ của Mindtech.vn.