Chính sách nhượng quyền

NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN :

-  Dịch vụ phân tích MINDTECH REPORT

-  Dịch vụ đào tạo

-  Tổ chức sự kiện, hội thảo tư vấn

CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN

-  Đào tạo kỹ năng tư vấn báo cáo MINDTECH REPORT

-  Cấp chứng nhận đại lý nhượng quyền

- Liên tục hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị nhượng quyền.

QUYỀN LỢI HẤP DẪN

-  Chính sách chia sẻ tài chính hợp lý

-  Cơ hội sở hữu nghề nghiệp bền vững.

 
Tư vấn ngay

CHỨNG NHẬN