Chim công

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

  • Có thể dễ dàng thích nghi và linh động với môi trường xã hội khác nhau
  • Họ có thể dễ dàng đổi ý
  • Họ rất linh hoạt trong cảm xúc
  • Họ có sự nhiệt tình tuyệt vời về điều gì đó, nhưng không cam kết thực hiện đến cùng
  • Định hướng xã hội. Thường là loại người thích đàm thoại lâu, thường có kỹ năng giao tiếp tốt và có thể ảnh hưởng đến người khác.
 
Tư vấn ngay

CHỨNG NHẬN