Gói tư vấn

 Mindtech cung cấp đến Quý khách hàng các sản phẩm tư vấn sinh trắc vân tay tại Nha Trang chính xác đến 90% đối với việc định hướng bản thân trong học tập, nghề nghiệp, giao tiếp.